Central America Guatemala

Guatemala – Tikal

[:en]”And you are really not afraid to travel alone?” “I don’t think I would ever feel like traveling alone.” “And can you explain to me who the fuck is taking all these pictures of you all the time if you travel alone?” The truth is I was never actually alone even though I went travelling on my own. It’s always like that. The travel environment is probably the friendliest environment in the world. When people travel, they are more open than ever and simply want to meet new people. You just arrive into hostel and you have friends in five minutes. You quickly feel like part of the family. You all have at least one common interest. Travelling. Just that gives hours of conversation, and usually you quickly realise that your new friend has much more to offer than just his travel stories. Backpackers hotspots are full of incredibly interesting people who can inspire you every day. Then there is one more feature that all of us share. I don’t think you will ever meet a backpacker who is racist or xenophobic in any other sense. We all know that it is the diversity of each person, nation and culture that makes the world so amazing and exciting to explore, not something to be scarred of.

Then there is obviously also Couchsurfing (read more about Couchsurfing here), which I love so much. A wonderful way how to get yourself not only some company but also a personal travel guide and advisor. This way you’ll experience the place from a completely different perspective. The local one. To give up your travelling dreams just because you have no one to go with is just silly. In most cases, to go on your own is better and much more stress free. If your travel buddy is not your real soulmate it’s not gonna work and you’ll spend most of your journey just arguing about what you’re gonna do. On the other hand, while travelling solo, you meet someone, you travel with him for a while, and when you’re starting getting fed up, or the ideas about the next steps of your journey are different, you just peacefully say goodbye and you find someone else. This way you’ll also get lots of great friends based all over the world and will improve the language a lot.

I knew that after leaving Semuc Champey Felix will travel back south to Guatemala city. I was heading north so after spotting a group of tourists standing under one of the waterfalls I joined them to ask whether anyone is planning on going to Flores (my next destination) on the next day morning. Few of them had exactly the same plan as me so we exchanged numbers and met up at he bus stop the following morning.

Flores

Flores is a cute little town situated on an island in the middle of Lago de Petén Itza. It’s packed with various types of hotels, hostels and guest houses, and there is some restaurant, bar, travel agency, or souvenir shop on each corner. Tourism is obviously the number one source of income over here and the reason is clear, Flores is the main departure hub for anyone visiting Tikal, the ancient Mayan city and probably the most popular tourist attraction in the whole Guatemala. However Tikal is not the only attraction Flores has to offer. For some great tips on how to keep yourself entertained over here read this article by Beyond the Ordinary.

Flores

Flores still keeps it’s charm even though being so touristy. Usually I’m a bit disgusted by places packed with tourists but it didn’t really bother me over there. If there is one hostel that really stands up among all the places to stay offered on this island, then it’s the Los Amigos and to be honest it is one of the most amazing hostels I’ve ever visited. The interior of Los Amigos will amaze you right at the entrance and the atmosphere in their indore chill garden is just always great. It’s also the main backpacker hotspon on the island, where the party continues every day until late morning and the best place to find people to hang out with. If you want to stay here, it’s always necessary to book your bed at least a few days ahead, because Los Amigos is always full, even in the rainy season, when bookings in advance is usually absolutely useles. Due to its popularity, however, Los Amigos is quite overpriced. A bed in a shared dormitory will cost you something abot 90Q (12EUR), which is the same price you will pay for a nice private room with bathroom, for example, in El Mirador Del Lago. You can just pop in to Los Amigos during the day to chill and to party at night. So while all the others were getting cooked alive sleeping in room with ten other people and queueing for the bathroom, I was enjoying hour long showers and I was dancing naked in front of my private fan, which I did’t have to share with anyone, what a pleasure.

Iterier of Los Amigos

To get the most of your visit of Tikal, I definitely recommend taking the Sunrise or Sunset tour. They take place outside of the opening hours, which means you will escape all the crowds of tourists and to watch the sunrise or sunset from the top of one of the pyramids is really a magical experience. The easiest way is just to book your guided tour directly at the reception of the place you are staying at and they will organise everything for you. To enter the site you will pay 150Q (17EUR) plus another 100Q(14EUR) if you decide to take the sunset or sunrise tour.

The sunrise

The Mayans settled in this location about 700 years before Christ. Over the next 600 years they gradually built this large city, which continued to be the cultural, economic and religious center for over a thousand years. In 1848, the Tikal was re-discovered and little by little transformed into the form in which we can admire today.

Výhled ze špičky chrámu číslo IV, nejvšší pyramidy Tikalu (70m)

For sure you have already heard about the mysterious disappearance of the incredibly developed Mayan culture or even the theory they were all taken away by aliens (lol). The explanation is, in fact, quite simple. For centuries, the Mayans overly abused the natural resources of the surrounding lands, which has gradually led to the depletion of these resources and the degradation of agricultural land. The people began to suffer from hunger followed by spread of fatal diseases … this led to the extinction of a large part of the population. People started revolting and deposing their rulers who were formerly considered as gods… gradually the cities collapsed. The rest of the Mayan population, in smaller groups, went to different parts of the country to find new places suitable for life and nowadays there are still Mayan communities living in various parts of Guatemala and Mexico. One of the biggest Indigenous (Mayan) communities in Guatemala is located around the Lake Atitlan (more about the Lago Atitlan here).

 

 [:cs]”A to tě to baví takhle samotnout?” “To mě by se teda samotnýmu asi nechtělo.” “A vysvětli mi, kdo tě jako pořát fotí, když teda cestuješ sama?” Pravdou je, že i když jsem cestovala “sama”, tak jsem vlastně ve skutečnosti nikdy sama nebyla. A takhle je to vždycky! Cestovatelské prostřední je snad to nejpřátelštější na světě. Když lidé cestují, jsou otevřenější než kdy jindy a chtějí se seznamovat. Ubytujete se v hostelu a během pěti minut už máte přátele. Všichni totiž máte alespoň jeden společný zájem. Cestování. To vydá na hodiny konverzace a většinou rychle zjistíte, že váš nový kamarád toho má mnohem víc co nabídnout, než jen historky z cest. Backpacker hotspoty jsou plné neuvěřitelně zajímavých lidí s inspirativními pohledy na život. Pak je tu další věc, co nás všechny spojuje. Nemusíte se bát, že byste potkali lidi trpící rasismem nebo jakýmkoli jiným typem xenophobie. Všichni totiž víme, že je to právě různorodost jednotlivých lidí, národů a kultur, co dělá svět tak užasný a zajímavý, ne něco, čeho je třeba se bát.

Pak je tu můj milovaný Couchsurfing (co je to Couchsurfing čti zde), což je úžasný způsob, jak získat nejen společnost, ale i osobního průvodce a jak zažít dané místo z úplně jiné perspektivy. Z té místní. Vzdát se svých cestovatelských snů jen proto, že nemáte s kým jet, je úplná hloupost. Jet sám je ve většině případů dokonce mnohem lepší a méně stresující. Pokud váš cestovní parťák není váší opravdobou spřízněnou duší, nebude to fungovat a většinu cesty strávíte jen dohadováním o tom co a jak budete dělat. Naproti tomu při cestování sólo, potkáte někoho zajímvého, chvílí s ním cestujete a když vás to s ním přestane bavit, nebo má každý z vás jiné představy o dalších krocích své cesty, v dobrém se rozejdete a najdete někoho dalšího. Navíc tak získáte spoustu skvělých přátel z celého světa a neskutečně se zdokonalíte v jazyku (namísto mluvení většiny času jen česky).

Věděla jsem, že po odjezdu z Semuc Champey se s Felixem naše cesty rozejdou a tak jsem si hned pod jedním z vodopadů vyhlídla skupinku turistů a šla se jich zeptat, jestli náhodou někdo z nich zítra necestuje do Flores (mojí další destinace). V plánu to mělo hned několik z nich, tak jsme si vyměnily kontakty a druhý den ráno jsme se všichni sešli na autobusové zastávce.

Flores

Flores je roztomilé malé městečko situované na ostrově uprostřed jezera Lago de Petén Itzá. Je plné nejrůznějších druhů hotelů, hostelů a penzionů, na každám rohu tu najdete restauraci, bar, cestovní kancelář, či obchod se suvenýry. Turisté jsou tu očividně zdroj příjmů číslo jedna a to z jednoho hlavního důvodu, Flores je totiž hlavním výpravním místem pro všechny, kteří chtějí navštívit Tikal, starověkké májské město a asi nejpopulárnější turistickou atrakci v celé Guatemale. Tikal ale není zdaleka jedinou atrakcí, kterou samotné Flores a jeho okolí nabízí. Několik svělých typů najdete třeba zde ve článku Beyond the Ordinary. 

 

Flores

I přestože je Flores plné turistů, stále si zachovává své kouzlo. V záplavě všech těch ubytovacích zařízení jedno místo opravdu vystupuje z davu. Je to hostel Los Amigos a upřímě je to jeden nejúžasnějších hostelů, který jsem v životě navštívila. Interiér Los Amigos vás oslní hned při vstupu a atmosféra v jejich indore chill zahradě je vždy skvělá. Je to také hlavní backpacker hotspon na ostrově, kde se párty každý den protáhne až do pozdních ranních hodin. Pokud se zde chcete ubytovat, je vždy třeba místa zabookovat nejméně několik dní dopředu, protože Los Amigos je vždy plný a to i v období dešťů, kdy předčasné bookovaní ubytovaní většinou vůbec nemá smysl. Díky své popularitě je ale Los Amigos poměrně předražený, za postel ve sdílené ložnici zaplatíte cca. 90Q (270Kč), což je cena za kterou můžete mít hezký soukromý pokoj s koupelnou například v El Mirador Del Lago, do Los Amigos můžete prostě jen přijít chillit během dne a na párty v noci a budete na tom ve finále mnohem lépe. A tak zatím co ostatní se pařili v pokoji s dalšími deseti lidmi a čekali frontu na koupelnu, já si za tu samou cenu užívala hodinové sprchy a nahá si tančila před mým privátním větrákem o který jsem se nemusela s nikým dělit, slast.

Iteriér hostelu Los Amigos

Pro návštěvu Tikalu rozhodně doporučuji jít na Sunrise nebo Sunset tour, které se pořádají mimo otvírací dobu což znamená, že unitknete davům turistů a halvně pozorovat východ nebo západ slunce ze špičky jedné z pyramid je opravdu magický zážitek. Nejjednoduší je tour i s průvodcem booknout přímo na recepci vašeho hostelu a oni už vše zařídí za vás.  Za vstup do areálu zapplatíte 150Q (450Kč) plus dalších 100Q, pokud se rozhodnete pro sunset nebo sunrise tour.

Východ slunce, Tikal

Májové se v této lokalitě usídlili cca 700 let před Kristem. Během 600 let tu postupně vyrostlo rozsáhlé město, které bylo kulturním, ekonomickým a náboženským centrem po dalaších tisíc let. V roce 1848 byl Tikal znovu objeven a postupně přetransformován do podoby ve které ho můžeme obdivovat dnes.

Výhled ze špičky chrámu číslo IV, nejvšší pyramidy Tikalu (70m)

Zajisté už jste někdy slyšeli o záhadném zániku neuvěřitelně vyspělé Májské kultury nebo o tom, že je všechny odnesli mimozemšťani (lol). Vysvětlení je ve skutečnosti v celku jednoduché. Májové po staletí nadměrně využívali přírodní zdroje krajiny, která je obklopovala, což postupně vedlo k vyčerpání těchto zdrojů a odúrodnění zemědělské půdy. Lid začat trpět hladomorem, došlo k šíření smrtelných chorob… to pustupně vedlo k vymření značné části populace. Lidé se začli bouřit a svrhovat své vládce, kteří byli dříve považování za bohy až postupně došlo k rozpadu měst a celé společnosti. Zbylá májská populace se pak v menších skupinách rozutekla do nejrůznějších koutů země hledajíce nová místa vhodná pro život a potomci Májů žijí v Guatemale a Mexiku dodnes. Jednu z nejpočetnějíších Indiánských (Májských) komunit v Guatemale najdete v okolí jezera Atitlán (více o lago Atitlán zde).

[:]

2 thoughts on “Guatemala – Tikal”

Comments are closed.